Πρόγραμμα Φιλικών Προετοιμασίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΚΩΝ

---------------------------

6/09 Μυωνία (χώμα)
13/09 Χρισσό (χόρτο)
20/09 Τολοφώνα Ερατεινή (χόρτο)
27/09 Δεσφίνα (χώμα)
04/09 Ολυμπιακός Κίρρας (χώμα)